Gregory Chernetsov sings ‘Kogda bi zhizn’ from Eugene Onegin